تعریف داربست و نکات ایمنی در داربست بندی
نوشته شده توسط : سارا موسوی

تعريف داربست

داربست جایگاه و تکیه گاهی است موقت که هنگام اجرای عملیات ساختمانی در ارتفاع برای نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار کار به کار برده می شود.

داربست ها بسته به نوع استقرار به صورت ساده، معلق، پیش آمده، قابل نوسان، مستقل، برجی و غیره به کار میروند.

اصطلاحات رايج در داربست

Base plate: پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار میرود. (بین خاک و لوله استاندارد)

Bay length: فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول وروبه روی داربست.

board: چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و…به کار می روند این چوب ها باید در مقابل آتش مقاوم باشند.

Board beare intermediate transom: لوله ایست که در فاصله بین ledger برای تقویت سکوهای کار نصب می شود.

brace: لوله های مهاری که به صورت اریب و ضربدری بسته می شوند و ساختمان داربست را محکم نگه میدارند.

butlers: لوله ای که خوب با بریس ها محکم شده و برای حرکت داربست به کار میرود.

Castor: چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست به کار میرود.

Toe board clip: گیره نگهدارنده قرنیز.

coupler: بستی است که برای اتصال و بستن دو لوله به هم دیگر در اسکافولد به کار میرود که دو نوع هستند: حامل بار وغیر حامل بار

Guard rail: لوله ای است که از داخل دار بست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود (معمولا در ارتفاع 91 و 47 سانتیمتری از کف محل کار).

Hoop iron: تسمه ای فلزی که به سر تخته داربست می بندند که از جدا شدن و شکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند.

Ledger: لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته می شود (به وسیله بستهای حامل بار) این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری می کند و مانند ساپورتی برای ترانزوم ها عمل می کنند همانند barse

Access plate form: سکوی ساخته شده از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید.

Lift: مجموعه ای از لجرها و ترانزوم ها و تخته های حامل که یک سطح افقی برای داربست را تامین می کنند.

Need transom: ترانزومی که از اسکافولد بیرون آمده باشد.

Node point: محل اتصال ترانزوم .لجر و استانداردها به یکدیگر را گویند.

Puncheon: لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد.

Raker: لوله حامل بار که به شکل اریب است و برای تقویت داربست به کار میرود.

Scafftag: اتیکتی که در تمام راه های ورودی به داربست نصب می شود و نشان می دهد که داربست در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و در دو رنگ سبز و قرمز می باشد (سبز داربست ایمن است، قرمز داربست ناایمن است.)

Sleeve coupler: قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل می نماید (همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر).

Sole plate: تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب می شود و فشار وارده را توزیع می کند در زمین های سست و شل کاربرد زیادی دارد. (بین زمین و بیس پلیت قرار می گیرد.)

Spigot joint pin: بستی که در آخر داربست بسته می شود برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر.

Standard: لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین به کار می رود.

Stop end: گارد ریلی است که در انتهای داربست برای جدا کردن قسمت بدون تخته به کار میرود و نیز جلوگیری از سقوط افراد.

Tie:لوله ای که برای بستن داربست به یک لنگر به کار میرود.

Toebord: (قرنیز) تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار و اشیا به کار میرود.

Transom: لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی متصل می کند این لوله بین ledger قرار گرفته و سکوی کار را درست می کند.

Unitbeam: به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به داربست.

Working plate form: محل کار .

نکات ايمنی در داربست بندی

 1. پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استاندارد نقش مهمی در استحکام داربست دارند که حداکثر فاصله آنها از هم 2 متر می باشد. 
 2. داربست خوب داربستی است که شما تمامی پایه های استاندارد را در یک خط مستقیم مشاهده کنید.
 3. بستهای با زاویه قائم: برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود به کار می روند لجرledger لوله های افقی که برای استوار ماندن لوله های عمودی برای تحمل بهتر به کار میرود همچنین برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی (ترانزوم) هم به کار میرود.
 4. بست های put log coupler یا بست تخته برای اتصال ترانزوم ولجر به کار برده می شود.
 5. حداقل بار ایمن برای این بست ها 53 کیلو نیوتن می باشد.
 6. ترانزوم لوله استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی نصب می کند این لوله از عرض لجر عبور کرده و محل کار را می سازد.
 7. تخته داربست با طول کمتر از 1.5 متر حداقل به 2 میله ساپورت زیری نیاز دارد ولی برای طول های بیشتر از 1.5 متر حداقل به 3 میله ساپورت نیاز دارد.
 8. پین های اتصال joint pin قطعه ای است که برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
 9. لوله اتصال SLEEVE COUPLER برای اتصال دو لوله طولی به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد که به دو کلاس تقسیم بندی میشود :
 10.  بریس BRACEیا همان لوله های مهاری که به شکل ضربدری به داربست زده می شوند تا مقاومت داربست بیشتر شود. بریس های بیرونی FACED BRACE که هر 10 متر بسته می شود.بریس های داخلی که لجر به لجر و در فاصله استاندارد ها بسته می شود.
 11. بست های مورد استفاده در بریس از نوع SLEEVE COUPLER می باشند. استفاده از بست های SPIGOT در بریسها مورد تایید نیست.
 12. بست های گردان برای استفاده در زاویه های مختلف از آنها استفاده می شود دارای SWL5/3KN می باشند.
 13. بست ها عموما در دو نوع چدنی و فرج هستند (از نظر جنس).
 14. بست ها باید به طور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل و روغن نگهداری شوند.
 15. بست ها دو نوع هستند: 2 پیچ و 4 پیچ که هر کدام به ثابت و گردون تقسیم بندی می شوند.
 16. پله ها بهترین وسیله برای دسترسی ایمن به بالای سکو می باشند.به ازای هر 2 متر ارتفاع بین 7-6 پله در نظر گرفته می شود.
 17. فاصله بین پله ها 30-25 متر بوده و عرض ورودی پله ها بین 120-60 سانتیمتر می باشد.
 18. در هر 2 متر ارتفاع و ادامه پله ها حتما یک پاگرد جهت رفع خستگی باید در نظر گرفته شود.
 19. پله ها حداقل 20 سانتیمتر بوده و دارای دستگیره و حفاظ پاگیر می باشند.
 20. پله ها مبادی ورودی داربست بوده و علایم هشدار دهنده در آنجا جهت رویت همگان نصب می شوند.
 21. در شیب های ملایم و بنا به ضرورت گاهی به جای پله ها از سطح شیب دار استفاده می شود.
 22. پله ها در سازه های دایمی به طور عمود بوده و از ارتفاع 2 متر به بالا دارای پشت بند هستند.
 23. اگر در روی پله از تخته برای عبور مرور بهتر استفاده می کنید حتما آنرا با سیم محکم ببندید.
 24. تخته های داربست روی سکو و پاگردها را پوشانده و در دو انتها دارای لب بند یا تسمه فلزی هستند.
 25. عرض سکو از 150-60 سانتی متر بسته به نوع کار تغییر می کند.
 26. دو طرف و وسط تخته ها باید بر روی لوله های داربست TRANSOM قرار گیرد.
 27. طول این تخته ها 4 متر می باشد و بسته به ضخامت آنها از طول 1 الی 3.5 متر را پوشش می دهند.
 28. عرض تخته ها از 25-22.5 سانتیمتر می باشد. ضخامت تخته ها بسته به نوع استفاده از 63-32 میلیمتر می باشد.
 29. در کنار سکوی کار قرنیز قرار گرفته و از افتادن اشیا جلوگیری می کنند و به آنها TOE BOARD گفته می شود
 30. عرض تخته های قرنیز بین 25-15سانتیمتر می باشد.
 31. فاصله بین تخته ها بر روی سکو نباید بیش از 2.5 سانتیمتر شود.
 32. تخته ها در طول سکو برای این که پاگیر نشوند باید روبروی هم باشند اما بنا به ضرورت بین 45-25 سانتیمتر می توانند همدیگر را پوشش دهند.
 33. یک سکوی مناسب می بایست در هر متر مربع بین 250-150 کیلوگرم وزن را تحمل نماید.
 34. نردبان خطرناکترین قسمت یک داربست میباشد. زاویه مناسب پایه های نردبان و زمین بین 75-68 درجه می باشد.
 35. به ازای هر 4 متر ارتفاع 1 مترپایه های نردبان به عقب کشیده می شود.
 36. نردبان در اشکال مختلف ساخته و کاربردهای متفاوت دارند. حتما قبل از کار از تمام اجزای نردبان بازرسی شود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت داربست سیماساز مراجعه کنید.

:: برچسب‌ها: داربست سیماساز , داربست , فلزی , داربست فلزی و نکات ,
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 آبان 1399 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: